ปัจจัยเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

Puengporn Wongwan, M.D.

Abstract

     A retrospective case control study design was conducted in indentify the risk factors leading to diabetic nephropathy in Putthamonthon Hospital. The data was collected from medical records from January 1st 2012 to December 31st 2012. The study group is the patients who has glomerular filtration rate: GFR< 60 ml./min./m2 : 350 patients and control group GFR < 60 ml./min./m2 : 511 patients. The study show that patients with HbA1c ≥ 7 (OR 1.050), hypertension (OR 3.179), age ≥ 60 yrs. (17.895), female > gender (OR 1.071)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ