รายงานผู้ป่วยภาวะไตบวมน้ำขนาดใหญ่ร่วมกับมะเร็งเนื้อไต ชนิด Papillary

ผู้แต่ง

  • Natthawut Saila, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

A 33-year-old male presented with gradually distended abdomen for 3 years. Abdominal computerized tomography revealed a huge cystic mass occupying nearly entire upper abdomen sized 18.5 x 26.5 x 26.0 cm.. Right percutaneous nephrostomy was done and yielded 8,500 ml. of dark brown fluid. Right subcapsular nephrectomy was performed 1 month later and histological diagnosis was papillary renal cell carcinoma. At 10th post-operative day, he had huge amount of pus from surgical wound and CT scan revealed retro-peritoneal abscess so re-operation was undergone for drainage. Radical nephrectomy cound not be performed in this case due to severe adhesion and inflammation in retroperitoneal cavity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Natthawut Saila, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06