การศึกษาโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและปัจจัยพยากรณ์ความรุนแรง ที่โรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Voravut Jianjaroonwong, M.D. กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

Smart Grid, Regulation, Electric Power System, Thailand

บทคัดย่อ

Objective : To study clinical data, predictive factors, management and treatment results in patients presented with acute pancreatitis.

Materials and Methods : Retrospective study were done by reviewing medical record of patients presented with acute pancreatitis at Nakhonpathom Hospital since January 2007- November 2009. Clinical and laboratory features at first date of admission were assessed to look for predictive factors in severity of acute pancreatitis.

Result : Overall patients in this study were 127 (male 90, female 37). 91 patients (71.7%) had mild disease whereas 36 (28.3%) had severe. Applicable laboratory predictive factors were serum albumin at cutoff level < 3.7 g/dl and serum calcium at cut-off level < 8.1 mg/dl. Sensitivity in predictability of serum abumin and calcium were 67% and 58% and specificity were 61% and 90%, respectively. Use combination of both factors can increase sensitivity and specificity to 73% and 100%, respectively.

Conclusions : Serum albumin and serum calcium level at first date of admission can be used in predict severity of acute pancreatitis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Voravut Jianjaroonwong, M.D., กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06