เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบบริเวณกระดูกสันหลังในผู้ป่วยเอดส์

ผู้แต่ง

  • Sontidej Wongwuttigumjorn, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบ, เอดส์, เนื้องอกกระดูกสันหลัง

บทคัดย่อ

This is report of a case of 2 separated extradural spinal Ieiomyomas caused spinal cord compression in the woman with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The tumors arose in the epidural region at the T2-4 and T11 vertebral levels. Although primary spinal leiomyoma is rare, it should be considered in the differential diagnosis of an extradural spinal cord tumor in human immunodeficiency virus (HIV) infected patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sontidej Wongwuttigumjorn, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06