ผลการรักษาภาวะกระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ผู้แต่ง

  • Saran Watcharaampaiwan, M.D. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • Tongjit Lamsomboon, B. N. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

กระดูกเรเดียส

บทคัดย่อ

A retrospective descriptive study reviewed 175 patients with fracture distal end radius at Krethumbaen Hospital during January 2007- December 2008. The percentage of fracture distal end radius in emergency room were 6% of orthopedic patients. This study had found male : female = 88 : 87 that can be categorized to 140 (80%) of bending type, 10 (5.7%) of shearing type, 14 (8%) of compression type, 7 (4%) of avulsion type and 4 (2.3%) of combined type. The causes of these injuries were 91 slipping (52.1%), 55 motorcycle accident (31.4%), 20 falling from high place (11.4%), 4 hit injuries (2.3%), 3 machinew (1.7%) and 2 body assault (1.1%). The 37 operated patients (21.1%) could be categorized to 27 pinning (15.4%), 9 plating (5.1%) and 1 external fixation (0.6%). The radiographic measurement showed that 85.71% of all the patients had clearly good result both by operative and non-operative treatment. However, many patients had worse radiographic measurement especially in compression and marked displaced bending fractures.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Saran Watcharaampaiwan, M.D., โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06