ผลการรักษาภาวะกระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก ในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ผู้แต่ง

  • Saran Watcharaampaiwan, M.D. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • Tongjit Lamsomboon, B. N. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

กระดูกเรเดียส

บทคัดย่อ

A retrospective descriptive study reviewed 175 patients with fracture distal end radius at Krethumbaen Hospital during January 2007- December 2008. The percentage of fracture distal end radius in emergency room were 6% of orthopedic patients. This study had found male : female = 88 : 87 that can be categorized to 140 (80%) of bending type, 10 (5.7%) of shearing type, 14 (8%) of compression type, 7 (4%) of avulsion type and 4 (2.3%) of combined type. The causes of these injuries were 91 slipping (52.1%), 55 motorcycle accident (31.4%), 20 falling from high place (11.4%), 4 hit injuries (2.3%), 3 machinew (1.7%) and 2 body assault (1.1%). The 37 operated patients (21.1%) could be categorized to 27 pinning (15.4%), 9 plating (5.1%) and 1 external fixation (0.6%). The radiographic measurement showed that 85.71% of all the patients had clearly good result both by operative and non-operative treatment. However, many patients had worse radiographic measurement especially in compression and marked displaced bending fractures.

Author Biography

Saran Watcharaampaiwan, M.D., โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06