ผลการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำด้วยการผ่าตัด ในโรงพยาบาลนครปฐม

Main Article Content

Prakanpong Chandravitoon, M.D.

บทคัดย่อ

Hydrocephalus is the imbalance status of regulation of CSF system that often be found in almost of age group. Appropriated and correct investigations with managements are needed before progression of intra-cranial pressure threaten development of mental and physical. Ventriculo-peritoneal shunt operation is the threatment of choice of CSF diversion. Aim to evaluate the result of operative treatment of hydrocephalus by V-P Shunt replacement operation in all age group in Nakhonpathom Hospital, a retrospective study beyond 5 years since October 2003 to September 2008 was done. We found the patients were children about a half of all. Glasgow Outcome Scale (GOS) was used to measure functional outcome. Results were improve in GOS 3-5 about 68.4%, poor in vegetative status 24.6% and were dead 7%. As same as in each age group, good result of this shunt operation were not different either by statistic significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ
ประวัติผู้แต่ง

Prakanpong Chandravitoon, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์