การศึกษาความหนาของกระจกตาที่เปลี่ยนแปลงหลังผ่าตัดสลายต้อกระจก

ผู้แต่ง

  • Kornvitch YannaKornpantana, M.D. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ข้อบกพร่องในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน, ความรู้เชิงมโนทัศน์, ความรู้เชิงกระบวนการ, วิธีเรียงสับเปลี่ยน

บทคัดย่อ

Objectives: To study the change of central corneal thickness after phacoemulsification and its effect on post-operative intraocular pressure and visual outcomes

Material and Methods: Prospective data collection was done on patients whom received cataract phacoemulsification, by sole ophthalmologist, on the never-operated eyes. Demographic data, central corneal thickness (CCT), intraocular pressure (IOP) of both eyes and visual acuity (VA) of operated eyes were recorded at pre-operation, day 1 and day 7 post-operation.

Compared the data of operated eyes between pre-operation, as baseline, against day 1 post-operation and pre-operation against day 7 post-operation to find the change of CCT and its adverse effects on IOP and VA.

Results: A total of 46 patients, with the mean (S.D.) age of 60.70 (10.2) years, were enrolled. The mean (S.D.) CCT of operated eyes at baseline was 537.04 (34.77). It significantly increased on day 1 postoperation and decreased to pre-operative condition on day 7. The IOP remained unchanged throughout the study period. The VA was improved on day 1 after surgery and improved further on day 7 post-operation.

Conclusions: Post phacoemulsification CCT change was reversible adverse reaction and returned to baseline condition in just a single week relatively to visual outcomes. Meanwhile, IOP was not effected by this alteration.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kornvitch YannaKornpantana, M.D., กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. จักษุวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06