การเปรียบเทียบระดับสายตาหลังผ่าตัดด้วยการวัดเลนส์ โดยวิธีสัมผัสและผ่านตัวกลาง

ผู้แต่ง

  • Kornvitch YannaKornpantana กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

Objectives: To compare the post-operative visual outcomes after cataract surgery between two methods of axial length measurement for intraocular lens power calculation: contact technique and immersion technique.

Material and methods: Records of axial length measurement were gathered from cataract patients undergoing surgery. The contact and immersion techniques were used on alternate days. SRK-II formula was used in all cases for intraocular lens power estimation. One month post-operative visual acuity of all patients in both groups were collected and statistically compared with chi-square test and Fisher’s exact test.

Results: A total of 412 cataract patients were included in this study, 206 cases in each group. The demographic data and pre-operative visual acuity were comparable in both groups. At one month post-operation, the visual acuity in both techniques showed no statistically significant difference.

Conclusion: Contact and immersion techniques of axial length measurement for intraocular lens power calculation do not provide different results at one month post-operative visual acuity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Kornvitch YannaKornpantana, กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. จักษุวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-07