การตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้แต่ง

  • Anchalee Chumjam, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

การคัดกรองการได้ยิน, ทารกแรกเกิด

บทคัดย่อ

Objective: To determine the incidence of hearing loss among newborns delivered at Samutsakhon Hospital and to propose the retest after 1 month period to those newborns with presumably hearing impairment demonstrated by evoked otoacoustic emissions (OAE) method.

Material and methods: A descriptive study, 12,870 newborns in Samutsakhon hospital were screened with portable OAE before being discharged between January 1st, 2009 and December 31st, 2011. Based on the examinations, the results were divided into two groups, “pass” and “refer”. Infants who failed 2 consecutive OAE tests were reconfirmed by auditory brainstem response (ABR) and/or auditory steady state response (ASSR).

Results: The hearing screening was performed by OAE method in 12,870 (70%) out of 18,380 newborns. The positive result indicating hearing impairment had 1,372 (11%) newborns. These newborns were retested 1 month later using the same method and only 111(0.9%) of them still had positive result. Definite hearing impairment was confirmed in 14 infants which account for the total incidence of hearing impairment of 0.1%.

Conclusion: Newborn hearing screening provided early detection of hearing loss. Retesting after 1 month with the same OAE method raised the specificity of OAE and eliminated false positive results (3%).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-11