รายงานผู้ป่วยเด็กโรค: Tuberous Sclerosis Complex

ผู้แต่ง

  • Autchara Suttawas, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

โรคทูเบอรัสสเคลอโรซิส, โรคทางพันธุกรรมเกี่ยวกับระบบประสาทในเด็ก

บทคัดย่อ

     A Thai girl presented with convulsion. Physical examination represented diffuse hypomelanotic macules at face, trunk and bilateral extremities. Neurological examination was normal. CT scans showed cortical tubers and subependymal nodules. Ultrasound KUB represented multiple cysts at both kidneys. Definite diagnosis was tuberous sclerosis complex.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Autchara Suttawas, M.D., กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12

Most read articles by the same author(s)