ปัจจัยเสี่ยงของมารดาที่ทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Premrudee Ariyanon, M.D. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย, ปัจจัยเสี่ยงของมารดา

บทคัดย่อ

     A retrospective study design was conducted to identify the maternal risk factors leading to low birth weight among a new born infants delivered at Nakhonpathom Hospital. The data were collected from eligible maternal records of live birth infants at Nakhonpathom hospital between April 1st 2011 and September 30th 2011, by analyzing maternal risk factors of 2,239 cases.The study group was 311 cases of low birth weight and the control group was 1,928 cases of normal birth weight infants. The maternal risk factors significantly associated with low birth weight were teenage pregnancy (OR = 142, 95% CI 1.05-1.92), ANC visits less than 4 times (OR = 6.52, 95% CI 5.05-8.44), preterm delivery (OR = 29.99, 95% CI 22.23-40.46), twin pregnancy (OR = 33.39, 95% CI 17.16-64.95), hypertension in mother (OR = 3.32, 95% CI 2.11-5.24) and maternal anemia (HB < 11 gm/dl) (OR = 1.66, 95% CI 1.24-2.22).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Premrudee Ariyanon, M.D., กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. สูตินรีเวชวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-14

Most read articles by the same author(s)