โรค Kimura ในต่อมน้ำลาย

ผู้แต่ง

  • Payungsak Sakdapipanich, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

คำสำคัญ:

Kimura, Parotid Gland

บทคัดย่อ

A case report of Thai female, age 47 years who was presented as bilateral post auricular masses (near parotid) 5 years ago. The patient was diagnosed as nonspecific lymphadenitis and was treated by antibiotic and other medicines at private hospital but her masses were not improved. At Samutsakhon hospital, her lelt post auricular mass was treated by surgical condition. Histologically the lesion was consistent with Kimura's disease.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Payungsak Sakdapipanich, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-16

Most read articles by the same author(s)