การเปรียบเทียบผลการรักษาของวิธีใช้ Transcondylar Screw Fixation กับ Endobutton Fixation ในการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่องข้อเข่า

ผู้แต่ง

  • Worawit Sursutvech, M.D. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข้า, การส่องกล้องข้อเพื่อช่วยผ่าตัด

บทคัดย่อ

Objective: The aim of this study was to compare the clinical results of arthroscopic assisted ACL reconstruction using transcondylar screw fixation and endobutton fixation in term of postoperative knee stability and knee functional score.

Methods: Thirty five patients, 20 in transcondylar screw fixation group and 15 endobutton fixation group, were reviewed. Both groups had similar pre-operative data. The average follow-up time was 7 months.

Results: This study found that there was no significant difference in post-operative knee stability tested by Lachman test and pivot-shift test between both groups. The median post-operative knee functional scores, Lysholm scores (93 in the transcondylar group versus 90 in the endobutton group, p > 0.05) were not significantly different between both groups. Both groups had also significantly improved knee stability and knee functions (Lysholm scores), post-operatively.

Conclusions: Arthroscopic assisted anterior cruciate ligament reconstruction used transcondylar screw fixation or endobutton fixation resulted indifferently in significant improvement of knee stability and function.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Worawit Sursutvech, M.D., กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-17