การผ่าตัดรักษาเด็กที่มีลำไส้กลืนกันในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Winai Meetongpun, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ลำไส้กลืน

บทคัดย่อ

Purpose:  This study, by 1 pediatric surgeon aims to study about surgical management of intussusceptions in Nakhon Pathom hospital.

Methods:  From January 2004 to December 2009, infants and children with intussusceptions were seen, operated by 1 pediatric surgeon. A retrospective study was carried out to evaluate surgical management of these patients.

Result: - The age ranged from newborn to 15 years

           - Exploratory laparatomy with manual reduction without appendectomy was done in 12 cases and there were recurrences in 2 cases which were successful on reduction by barium enema.

           - There were no postoperative death.

Conclusion:  Exploratory laparatomy with manual reduction without appendectomy was safe

Author Biography

Winai Meetongpun, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-18