รายงานผู้ป่วย: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน ที่พบในช่องภายในหลอดเลือดของเนื้องอกหลอดเลือดชนิด Lobular Capillary Hemangioma

ผู้แต่ง

  • Siroj Noiwan, M.D. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน, ช่องภายในหลอดเลือดของเนื้องอกหลอดเลือดชนิด lobular capillary hemangioma

บทคัดย่อ

     Case report of a 66-year-old Thai woman who came to Ratchaburi Hospital with a chief complaint of stuffed nose with foul-smell turbid discharge from right nasal cavity for two months. Physical examination revealed a 2 cm-right nasal mass originated from nasal septum. Excisional biopsy of the mass was done and the pathological diagnosis was intravascular large B-cell lymphoma (WHO classification, 2008) within the vascular channels of lobular capillary hemangioma. The patient received R-CHOP regimen chemotherapy for 10 courses and developed no serious complication.

Author Biography

Siroj Noiwan, M.D., กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลราชบุรี

ว.ว. พยาธิวิทยากายวิภาค

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-18