โอกาสพบความผิดปกติจากฟิล์มเอกซเรย์ช่องท้อง ในกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีอาการปวดท้องที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ผู้แต่ง

  • Luckana Jirapongsa, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • Paiboon Liblub กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • Rabeab Thongpan กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

acute nontraumatic abdominal pain, plain film, acute abdomen in children

บทคัดย่อ

       Objective:  1. to assess diagnostic value of all films and compared individual films in the routine abdominal radiographs in children with acute non traumatic abdominal pain.

  1.   to determine correlation between the sex, age, associated symptom, underlying disease, severity of the physical examination and diagnostic plain film.

       Materials and methods: During October 2002 to January 2007, 72 patients with acute abdominal pain were examined. The diagnostic value, the compared individual value of routine abdominal radiographs and the correlation between each variable as age, sex, onset of pain, associated symptom, underlying disease and severity of physical examination are determined.

       Results: The diagnostic value of the routine plain abdomen radiographs is about 31.9% with individual diagnostic value of the supine view about 80.7%. There is no correlation belvveen the sex, age, associated symptom, underlying disease, severity of the physical examination and diagnosticplain film.

       Conclusion: The diagnostic value of the routine plain film in children with acute non traumatic abdominal pain is about 31.9%. In each plain radiograph, the supine film is the cardinal film. There is no any factors influence to the diagnostic value of the plain radiographs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-04