การวิเคราะห์ปริมาณเบต้าอะโก้นิสต์ตกค้างในเนื้อสุกร เขตภาคกลางตอนล่าง

ผู้แต่ง

  • Jirapa Setjintanin, B.Sc., M.Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Nuntana Klinsunthorn, B.Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Wantana Onpirom, B.Sc., M.Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Mongkol Chenchittikul, B.Sc., M.Sc. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

beta adrenergic agonist drugs, pork, EIA

บทคัดย่อ

       Beta-agonist drugs was administered for the treatment of Asthma in human. ln recent years, they were widely abused in meat producing animals especially for pigs leavin  a problem of drug residues in meat and other tissue. The symptoms with overdosage consumption of beta—agonists are seizures angina, hypertension/hypotension, tachycardia, arrhythmias, nervousness, palpitation and malaise. ln order to control this drug in edible tissue, technique of competitive enzyme immunoassay was developed for determining drug residues in meat. Pork samples were hydrolyzed with pronase E and analyzed by beta—agonist EIA test kit. In 2005. beta-agonists were found in 107 from 750 pork samples (14.3%), compared with 72% in 2002, which distributed in Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Prachuap Khiri Khan, Petchaburi, Ratchaburi, Samut Songkhram and Samut Sakhon provinces. The accuracy, precision, limit of detection (LOD), limit of quantitation (LOQ)  and linearity (r2) of this method are 86.7%, 9.9%, 0.5 ppb, 1.0 ppb and 0.8844—O.9983 in the range of 0.125-2.000 ppb respectively. The results showed that educating and controlling good agricultural practice (GAP) system in the use of veterinary drug was achieved. However, continuous monitoring and law enforcement are still need to make sure that pork is safe for consuming.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-05