การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านทางทรวงอก เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

ผู้แต่ง

  • Mit Rungreungvanich กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

          Transthoracic echocardiography is used before noncardiac surgery, but the role of transthoracic echocardiography for preoperative management remains undefined. The purpose was to study the role of transthoracic echocardiography tor preoperative management In patients having noncardiac surgery. 117 patients who were scheduled for noncardiac surgery at Nakhonpathom hospital during 1 June 2004 to 31 May 2005 were evaluated. information of detailed histories taking, physical examinations, and electrocardiographic and laboratory studies was routinely collected. Transthoracic echocardiography was done before surgery to assess ejection fraction, wall motion abnormalities, valvular lesion, and left ventricular hypertrophy. 3 patients had an ejection fraction less than 50%. (Ejection fraction ranged from 32% to 87%), 14 patients had wall motion abnormalities. 37 patients had valvular lesions and 46 patients had echocardiographic evidence of left ventricular hypertrophy. The preoperative management was changed in 3 patients (2.56%) after transthoracic echocardiography had been d0ne.The data did not support the use of transthoracic echocardiography for preoperative management in patients having noncardiac surgery.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mit Rungreungvanich, กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. อายุรศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-14