รายงานผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดคลอดร่วมกับภาวะใส่ท่อหายใจลำบาก

ผู้แต่ง

  • Pariyacha Sathanasaowaphak, M.D. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

difficult intubation, spinal anesthesia

บทคัดย่อ

          A case report at 23-year-old woman was planned for caesarean section with history of failed intubation. Spinal anesthesia was chosen for the operation. The baby was born healthy with Apgar score of 9, 10, 10. There was no serious complication during and after the operation. The patient was discharged alter 3 days in the hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-14