เพศศึกษา การคุมกำเนิด และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • Suvanit Srangsriwong, M.D. กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

          At present, teenage pregnancy is being one of major problems in Thailand. Many teenagers have ever had sexual relationship at very young ages with no protection against either unintentional pregnancies or sexually transmitted infections. Then unwanted pregnancies occurs as result together with several unfavorable consequences, such as, unsafe abortions, neglected children, increased risks of child abuse and domestic violences. These consequences affect upon public health, economic, social and cultural status of the country. Governmental agents, private sectors, NGOs, and communities have been searching for effective programmes to reduce this problem. Many countries in Europe have demonstrated their success to make their teenage pregnancy rates lessened using the combination of giving teenagers accurate sexuality education, information of risks for sexually transmitted infections, including HIV, and access to consistent use of contraceptives. These programmes may be useful in Thailand, as well.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-14