ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ผู้แต่ง

  • Songchat Siriyotiphan, M.D. กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • Taveewan Anankamatee กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  • Parichart Songmuang กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ

          This is a retrospective study about 82 mechanically ventilated infants in the Pediatric Intensive Care Units (PICU) at Prachuapkhirikhan Hospital during 1st . october 2001 to 30th  September 2003. Data were analyzed by Chi-square test, T-test and logistic regression analysis. The incidence of Ventilator·Associated Pneumonia (VAP) was 34.09 per 1000 ventiIator-days and the average time at risk was 12.8 days, Staphylococcus aureus was the most common etiological organism of VAP.

          The risk factors significantly associated with ventilator - associated pneumonia were length of hospital stay (P = 0.003 ), duration of ventilation (P = 0.002) and reintubation (P = 0.014)

          The study finds that mortality rate significantly associated with infants on mechanical ventilator were length of hospital stay (P = 0.001) and apgar score at 5 minutes less than 7 (P = 0.003), logistic regression analysis statistically significant effect on VAP was length of hospital stay (P = 0.041)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-01