ผลการรักษาโดยการผ่าตัดภาวะนมโตในเพศชาย

ผู้แต่ง

  • Sompon Songsiengchai, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

การผ่าตัด, ภาวะนมโต

บทคัดย่อ

Gynecomastia was common in male. Most of them were asymptomatic. But some patients were unsatished with breast enlargement and needed to remove them.

A retrospective study of male gynecomastia in Banpong hospital, included 72 patients, during 1 January 2002 to 30 December 2006. The objective was to study the outcome of surgical therapy for male gynecomastia. All of them were operated on subcutaneous mastectomy under general anesthesia. Most of patients were 30-40 years old (27.78%). Onset time was 11-15 months (37.5%). Gynecomastia was grade l approximately 66.67%. The reason for operation was to know the diagnostic cause 62.5%. From the pathologic results, gynecomastia were 93.06%, not found breast cancer. Finally, the post operative complication was seroma 11.10%. Most patients were satisfied with postoperative results, although some complications occurred.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sompon Songsiengchai, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05