ข้อจำกัดของการตรวจเซลล์วิทยาในการเจาะดูดก้อนของธัยรอยด์

ผู้แต่ง

  • Yongyuth Kitichotekul, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

ไทยรอยด์, ธัยรอยด์, เจาะดูด

บทคัดย่อ

 A retrospective study was performed on 335 patients presented with thyroid nodules in ENT Division in Ratchaburi Hospital during January 2006-December 2007. The study were focused in the scope of inadequate specimens and false negative for malignancy, limitations and pitfall in interpretation of FNAC in thyroid nodule.

Physicians should aware of pitfalls and limitation of FNAC. The result of thyroid aspiration cytology is therefore only one factor governing the management decision. (others : imaging and clinical examination)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Yongyuth Kitichotekul, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชบุรี

ว.ว. โสต ศอ นาสิก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05