การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Komson Pongpakdee, M.D. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยระยะสุดท้าย, การดูแล

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Komson Pongpakdee, M.D., กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. วิสัญญีวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05