ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • Satit Thimkam, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

บทคัดย่อ

Retrospective study of perinatal asphyxia was done at Prachomklao hospital Phetchaburi province during March 1999 to February 2000. There were 164 cases of perinatal asphyxia from 3,034 live birth and perinatal asphyxia rate was 54.05 per 1,000 live birth.

Most of the mothers were primigravida, age 16-25 years old, 9.15 percents of the mothers had no antenatal care, 18.9% of them were preterm. Most of the asphyxia infants weighed between 2,500-4,000  grams. There was 16 cases death of perinatal asphyxia and the most common cause of death was respiratory distress syndrome.

The study suggested that effective antenatal care, good intrapartum care, proper mode of delivery and effective neonatal resuscitation could reduce the mortality and morbidity rates of perinatal asphyxia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Satit Thimkam, M.D., กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ว.ว.สูติศาสตร์-นรีวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-09

Most read articles by the same author(s)