การรักษามะเร็งหลอดเลือดอาหารแบบประคับประคองโดยการต่อลัดด้วยลำไส้ใหญ่

ผู้แต่ง

  • Sutep Chooiai กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
  • Chanin Klinjongkol กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

บทคัดย่อ

During 1991 to 1995, nine patients with incurable esophageal carcinoma were selected for palliative colonic bypass operations. There were 7 males and 2 females. Three of the group were followed up thoroughly, while 3 patients could not complete post - operative visits and another 3 patients could not be followed up at all. Average post - operative survival in the complete follow up group was 126 days. The incomplete follow - up group lived longer than 127 days averagely. This is a group of pre - planned palliative colonic bypass patients in which the extent of the disease was determined by barium swallowing and endoscopic studies. Computed tomography of the chest and upper abdomen was utilized in some patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-16