รากเทียมพระราชทาน หลังการใช้งาน 9 ปี : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • ธารวิทย์ สุขเจริญ ท.บ., ว.ท.ม. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำสำคัญ:

รากเทียม, ฟันเทียมทั้งปากทับรากเทียม, การละลายของกระดูกรอบรากเทียม

บทคัดย่อ

          ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 64 ปี มีปัญหาการมีฟันเทียมล่างที่ขาดเสถียรภาพและการยึดอยู่ ได้รับการผ่าตัดฝังรากเทียม 2 ตัว ที่ด้านหน้าของขากรรไกรล่าง ซึ่งจะมีบทบาทในการยึดฟันเทียมล่างให้อยู่กับที่ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเคี้ยวอาหารได้ดีขึ้น มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการใช้งานฟันเทียมทั้งปากและคุณภาพชีวิตดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโดยการทำความสะอาดให้ดีอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้รากเทียมประสบความสำเร็จและสามารถใช้ได้เป็นเวลายาวนาน บทความนี้แสดงให้เห็นถึงฟันเทียมทั้งปากทับรากเทียมที่ผ่านการใช้งานมา 9 ปี และการเปรียบเทียบภาพรังสีที่มีประโยชน์ในการประเมินเสถียรภาพของกระดูกรอบรากเทียม เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถศึกษาเป็นแนวทางในการรักษาด้วยรากเทียม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Batenburg RH, Raghoebar GM, Van Oort RP, et al. Mandibular overdentures supported by two or four endosteal implants. A prospective, comparative study. Int J Oral Maxillofac Surg. 1998; 27(6): 435–9.

2. Wood MR, Vermilyea SG, Committee on Research in Fixed Prosthodontics of the Academy of Fixed Prosthodontics. A review of selected dental literature on evidencebased treatment planning for dental implants: report of the Committee on Research in Fixed Prosthodontics. J Prosthet Dent. 2004; 92(5): 447-62.

3. Moy PK, Medina D, Shetty V, et al. Dental implant failure rates and associated risk factors. Int J Oral Maxillofac Implants. 2005; 20(4): 569-77.

4. Meijer HJ, Batenburg RH, Raghoebar GM. Influence of patient age on the success rate of dental implants supporting an overdenture in an edentulous mandible: a 3-year prospective study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2001;16:522-6
5. Renouard F, Rangert B. General risk factors. In: Risk factors in implant dentistry: simplified clinical analysis for predictable treatment, second edition. Paris: Quintessence International; 2008. 118.

6. Cunha-Cruz J, Hujoel PP, Nadanovsky P. Secular trends in socioeconomic disparities in edentulism: USA, 1972–2001. J Dent Res. 2007; 86(2): 131–6.

7. Skak SV, Jensen TT. Femoral shaft fracture in 265 children.Lognormal correlation with age of speed of healing. Acta Orthop Scand. 1988; 59: 704-7.

8. Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of peri-implantitis. Periodontol 2000. 1998; 17: 63-76.

9. Berglundh T, Persson L, Klinge B. A systematic review of the incidence of biological and technical complications in implant dentistry reported in prospective longitudinal studies of at least 5 years. J Clin Periodontol. 2002; 29 suppl 3: 197-212.

10. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, et al. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants. 1986; 1(1): 11-25.

11. Fourmousis I, Bragger U. Radiologic interpretation of peri-implant structures. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the Third European Workshop on Periodontology. Berlin: Quintessenz; 1999: 228-41.

12. Oh TJ, Yoon J, Misch CE, et al. The causes of early implant bone loss: myth or science? J Periodontol. 2002; 73(3): 322-33.

13. Wennstrom JL, Palmer RM. Consensus report of session C. In: Lang NP, Karring T, Lindhe J, eds. Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodntology. Berlin: Quintessenz; 1999: 255-9.

14. Worthington P, Bolender CL, Taylor TD. The Swedish system of osseointegrated implants: problems and complications encountered during a 4-year trial period. Int J Oral Maxillofac Implants. 1987; 2(2): 77-84.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-29