วัตถุประสงค์
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการด้านการพยาบาล ทุกสาขา งานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

ตั้งแต่ปี 2555 วารสารการพิมพ์ปีที่ 3 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Vol. 33 No. 3 (2023): September–December

Published: 2023-12-26

A Development of Open Online Lessons on “Reasonable Drug Use for Nursing Students”

Puttaruksa Puttaruksa; Nisakorn Krungkraipetch, Mahakayanan Mahakayanan, Sivasankari Nadarajan

15-24

Access to Essential Health Care Services among Older People in the Community

Arunya Namwong; Krittapat Fukfon, Chalermpon Kajai, Sureeporn Lertwacharasakul

68-81

Health Literacy of Pain Management in Older Patients with Cancer

Nusara Prasertsri; Yosapon Leaungsomnapa, Chaliya Wamalun, Sopit Taptimhin, Srisuda Ngamkham, Piriyaluk Sirisupaluk, Wilailuk Tiyapan, Apiradee Chareannukul

82-97

A Comparison of the Competency in Rational Drug Use of Nursing Graduates between Academic Years B.E. 2561 and 2562

Narumol Laokosin; Matanee Radabutr; Kamolrat Turner, Phawida Putthikhan, สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

98-111

Predictive Factors for COVID-19 Prevention Practices of Public Among Thai People in Urban Slums and Markets

Nongyao Kasatpibal; Nongkran Viseskul, Kampong Kamnon, Akarapong Untong

135-152

Rehabilitative Massage for Stroke Patients with Muscle Weakness: A Systematic Review

Pudsadee Korjedee; Achira Korjedee, Chanunchida Wongtao, Paputchana Maungthaitut

153-169

Lesson Learned in Tertiary Health Service Systems in the Situation of Corona 2019 (Third wave Pandemic) in Bangkok Metropolitan Region

Atiya Sarakshetrin ; Thunyaporn Chuenklin, Nutthapong Wongwiwat, Atcharawadee Sriyasak, Naphas Kaeowichian, Suchada Nimwatanakul, Worawut Saengthong, Benjaporn Suthamchai, Supasit Pannarunothai

183-198

View All Issues

Indexed in tci and directory_of_open_access_journals_logo_120

 

ขอบเขต
วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จะตีพิมพ์บทความที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.คุณานิธิ เป็นบทความเขียนถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่เชิดชูวิชาชีพ ผู้นำวิชาชีพ หรือผู้ปฏิบัติทางวิชาชีพ ด้วยเจตนาเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก เป็นตัวอย่าง และเป็นที่ภาคภูมิใจ ของชนรุ่นหลัง
2.บทความวิชาการ เป็นบทความทางการพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารและงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
3.รายงานการวิจัยทางวิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
4.นานาสาระ เป็นบทความข้อความความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
5.ข่าวน่ารู้จากสมาคมฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่มาจากองค์กรการสาธารณสุข การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง