Vol. 43 No. 3 (2018): May-June

					View Vol. 43 No. 3 (2018): May-June

กลับมาพบกันอีกเช่นเดิม เพิ่มเติมคือฤดูฝนอันชุ่มฉ่ำสำหรับ “วารสารกรมการแพทย์” ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยทางคณะผู้จัดทำยังคงคัดสรรข่าวสารและบทความสาระความรู้มาให้ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง หากอยากทราบว่า ด้านในมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างเชิญพลิกหน้าไปกันได้เลยครับ “เรื่องเด่นประจำฉบับ” งานวิจัยเชิงวิชาการจากแพทย์เฉพาะทางโรควัณโรค อันได้แก่ 1) วัณโรคดื้อยา 2) วัณโรคและการรักษาวัณโรค และ 3) Laboratory for TB diagnosis“Hall Of Fame” ฉบับนี้มาสนทนากับ พ.ญ. วิพรรณสังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกถึงวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านบริหารจัดการ รับรองว่า..ได้แง่คิดดีๆ มาฝากผู้อ่านแน่นอนจากนั้นข้ามมาเยี่ยมชมและติดตามวิทยาการความก้าวหน้าด้านอายุรศาสตร์ปอด ของสถาบันโรคทรวงอกในคอลัมน์ “Hospital Visit” กัน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ญ. เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ํากลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอดเป็นผู้นำทีมต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรควัณโรค ซึ่งถือเป็นเคสสำคัญที่สถาบันมุ่งมั่นทำการวิจัยและหาวิธีรักษาเพื่อลดอัตราผู้ป่วยให้น้อยลงในอนาคตอันใกล้ในส่วนของคอลัมน์อื่นที่เหลือถึงแม้ไม่ได้กล่าวถึง ณ ตรงนี้ ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับ เพราะทุกคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ฉบับนี้ ทางทีมงานมีความตั้งใจจริงที่จะนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นสื่อกลางให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์

นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการ

Published: 01-06-2018

Full Issue

Original Article