ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์วารสารฯ

2021-04-05

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ขอเรียนผู้สนใจทุกท่านส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารฯ

โดยผู้สนใจที่จะส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ ต้องปฏิบัติดังนี้

   1. ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย 3 ปี จำนวนเงิน 1,500 บาท (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

   2. ต้องชำระค่าตีพิมพ์ จำนวนเงิน 6,000 บาท (เริ่มวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pnatnurse.com

โทรศัพท์ 089-7694989 e-mail: psychonursejournal@gmail.com

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์วารสารฯ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in tci