การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์

Authors

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสุขภาพสตรี

Keywords:

การให้คำปรึกษาทางเลือก วัยรุ่นตั้งครรภ์ ประเทศไทย, options counseling, pregnant teenagers, Thailand

Abstract

บทคัดย่อ : บทความวิชาการเรื่องนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอสถานการณ์ที่จำเป็นต้องให้คำปรึกษาทางเลือกแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในประเทศไทย  รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาทางเลือก และกระบวนการให้คำปรึกษาทางเลือก ซึ่งทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มี 3 ทาง คือ 1) ตั้งครรภ์ต่อแล้วเลี้ยงลูกเอง 2) ตั้งครรภ์ต่อแล้วยกลูกให้คนอื่น และ 3) ยุติการตั้งครรภ์ โดยที่การให้คำปรึกษาทางเลือกแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีเป้าหมายเพื่อให้วัยรุ่นได้ข้อมูลสำหรับการเลือก ตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของตนเอง ด้วยตนเอง และได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ;

Abstract : This article aims to present situations leaded to the need of providing options counseling for pregnant teenagers in Thailand, characteristics of options counselor, and process of options counseling. There are 3 options for a pregnant teenager: 1) continuing the pregnancy and raising the child herself, 2) continuing the pregnancy and placing the child for adoption, and 3) terminating the pregnancy. The goals of options counseling are to provide information to teenagers for their choices, help teenagers to make the right choice for their particular circumstances, and support their acts on their decision effectively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Reproductive Health. Fact Sheet on Statistics on Adolescent Births, Thailand. Bangkok: Department of Health; 2016.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Debate for the MDG Database: Adolescent Birth Rate 2012. [cited 2016 April 9]; Available from: URL http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/dataset/fertility/data/2015_Update_MDG(5.4)_ABR.xlsx

Chirawatkul S. Integration model for prevention and dealing with teenage pregnancy. TJNC 2015: 30(2); 5-19.

Bureau of Reproductive Health. Abortion Surveillance in Thailand Report 2013. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand under Royal Patronage of His Majesty the King Press; 2014.

Tantivaj S, Pilasun T, Yamapai I, Teerawatananon Y, Yotasamut C, Mukdej A et al. Situations of Teenage Pregnancy in Thailand 2013. Evaluations of Health Technology and Health Project. Bangkok: Ministry of Public Health; 2013.

Bureau of Reproductive Health. Policy and Strategies for Reproductive Health Development Version 1. (2010 -2014). Bangkok: Department of Health; 2011.

Bureau of Reproductive Health, UNFPA (Thailand). Prevention and Solving of Teenage Pregnancy Problems Act (Draft). Unpublished paper.

Aruda MM, Waddicor K, Frese L, Cole JCM, Burke P. Early pregnancy in adolescents: diagnosis, assessment, options counseling and referral, J Pediatr Health Care 2008; 24 (1): 8-13.

Chirawatkul S, Kumdee B, Jongudomkarn D, Kotanara K et al. Situations for teenage pregnancy: perceptions among teenagers living in 7 provinces of Thailand. J Health Science 2012; 21(5) : 865 – 77.

Bureau of Reproductive Health. Teenage Pregnancy Policy, Guideline, Monitoring and Evaluation. Bangkok: Agricultural Cooperative Printing Demonstrations Thailand; 2014.

Biello KB, Sipsma HL, Kershaw T. Effect of teenage parenthood on mental health trajectories: does sex matter? Am J Epidemiol 2010; DOI: 10.1093/aje/kwq128.

Punyayong B. Literature Review on Teenage Pregnancy. Bangkok : Thai Health Promotion Foundation; 2010.

Viner RM, Ozer EM Denny S, Marmot M et al. Adolescence and the social determinants of health. Lancet 2012; 379 (9826): 1641 – 52.

Williamson N. Motherhood in Childhood : Facing the Challenge of adolescent pregnancy. New York: UNFPA; 2013.

Yampolskays S, Brown EC and Greenbaun PE. Early pregnancy among adolescent females with serious emotional disturbances: Risk factors and outcome. J Emot Behav Disord 2002; 10(2): 108 – 15.

Resource Center for Adolescent Pregnancy Prevention. Skills for Educators: Option Counseling for Pregnant Women. [cited 5 April 2016]; Aavailable from: URL http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.EducatorSkillsDetail&PageID=89

Women’s Health Advocacy Foundation. Unplanned Pregnancy: Options Counseling Guideline. Bangkok: Parbpim; 2015.

Simmonds K, Likis F. Providing options counseling for women with unintended pregnancy. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2005; 34: 373 – 79.

Sherko E, Sotiri E and Lika E. Therapeutic communication Review article. JAHR 2013; 4(7): 457-66.

Singer J. Options counseling: Techniques for caring for women with unintended pregnancies. J Midwifery Womens Health 2004; 49: 235 – 42.

Beresford T, Garrity J. Short Term Counseling of Sexual Concurs. Baltimore (MD): Planned Parenthood; 1982.

Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing (2nd ed.). New York: Guilford Press; 2002.

Gold MA, Delisi K. Motivational interviewing and sexual and contraceptive behaviors. In A Joffe (Ed.) Adolescent Medicine: State of the Art Reviews: Evaluation and Management of Adolescent Issues (pp. 69-82). Elk Grove Village (IL): American Academy of Pediatrics; 2008.

Kokotailo PK, Gold MA. Motivational interviewing with adolescents. In A. Joffe (Ed.) Adolescent Medicine: State of the Art Reviews: Evaluation and Management of Adolescent Issues (pp. 54-68). Elk Grove Village, (IL): American Academy of Pediatrics; 2008.

Runkle A. In Good Conscience: A Practical, Emotional , and Spirited Guide to Deciding whether to have an Abortion. San Francisco (CA): Josey – Bass; 1998.

Baker A. Abortion and Options Counseling: A Comprehensive Reference Granite (IL): Hope Clinic for Women; 1995.

Downloads

Additional Files

Published

2016-05-30

How to Cite

1.
จิรวัฒน์กุล ศ. การให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์. TJNC [Internet]. 2016 May 30 [cited 2022 Jul. 4];31(2):5-16. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/56797

Issue

Section

บทความวิชาการ

Most read articles by the same author(s)