วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ISSN: 0857-2321 ISSN : 2730-3039 (Online)    ยินดีต้อนรับพิจารณาบทความทั้งจากสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และสาขาวิชาอื่นที่มีความสัมพันธ์กันทางวิชาการ โดยวารสารหู คอ จมูกและใบหน้า เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2023) : มกราคม - มิถุนายน เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

2023-01-27

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2023) : มกราคม - มิถุนายน

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

ประเภทบทความที่รับพิจารณา

  • นิพนธ์ต้นฉบับ ควรจะเรียงลำดับเป็นข้อๆ ได้แก่ บทนำ เหตุผลที่ทำการศึกษา  รวมทั้งวัตถุประสงค์ วัสดุ      

(หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผล บทวิจารณ์ และสรุป

  • รายงานผู้ป่วย ควรประกอบด้วย บทนำ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และสรุป
  • บทความปริทัศน์ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย

 

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่วันนี้  - พฤษภาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 – 201 - 1515

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022) : กรกฎาคม - ธันวาคม เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

2022-09-21

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2022) : กรกฎาคม - ธันวาคม

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อตีพิพม์

ประเภทบทความที่รับพิจารณา

  • นิพนธ์ต้นฉบับ ควรจะเรียงลำดับเป็นข้อๆ ได้แก่ บทนำ เหตุผลที่ทำการศึกษา  รวมทั้งวัตถุประสงค์ วัสดุ      

(หรือผู้ป่วย) วิธีการ ผล บทวิจารณ์ และสรุป

  • รายงานผู้ป่วย ควรประกอบด้วย บทนำ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และสรุป
  • บทความปริทัศน์ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวบรวมสิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย

 

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่วันนี้  - ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 – 201 - 1515

Vol. 24 No. 2 (2023): Vol.24 No 2. (2023) : July - December

Original Article 
Prevalence of Chronic Rhinosinusitis in Rajavithi Hospital Workers, Bangkok, Thailand
Wirach Chitsuthipakorn, MD Suphitsara Naphapunsakul, MD Patlada Korwattanamongkol, MD Kittichai
Mongkolkul, MD Somjin Chindavijak, MD

แนวทางเวชปฏิบัติการใช้ยากลุ่มชีววัตถุ (Biologics) ในโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง (ฉบับ พ.ศ. 2566)
Clinical Practice Guidelines on Biologics for Chronic Rhinosinusitis สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) และ
สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย

Can Acupressure Reduce Symptom Severity and Drug Usage in Patients with Allergic Rhinitis?
Pathra Chaiyanam MD, Nutthiya Hanprasertpong MD, Supanimit Teekachunhatean, Saisawat Chaiyasate.

Validation of using 2-Item and 5-Item of the Dizziness Handicap Inventory Thai version for
Screening Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) in Thai Population
Krittanai Teeratamtada MD, Areewan Intamanon, Alongkot Emasithi

Case Report
A Case Report: Neonatal Infected Congenital Sublingual Cyst with Upper Airway Obstruction.
Arunrat Dumkliang, M.D.

Published: 2024-02-02

View All Issues