การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แต่ง

  • Sunai Janchai, M.D.

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. วิชัย โชควิวัฒน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ บรรณาธิการ. รอยเวลาเส้นทางประวัติศาสตร์สุขภาพ. นนทบุรี : สุขศาลาสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ; 2556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-13