ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 (2016): ตุลาคม - ธันวาคม 2559

วารสารแพทย์เขต 4-5
เผยแพร่แล้ว: 2018-05-18

นิพนธ์ต้นฉบับ

รายงานผู้ป่วย