ภาวะถุงหนองใต้เยื่อหุ้มกระดูกเบ้าตา : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • Chothip Sangdum, M.D. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

A 16 year-old man came to hospital with fever, headache and progressive lid swelling of left eye. Examination revealed slightly poor left abduction and upgaze. Orbital cellulitis was the diagnosis. He was admitted for two days intravenous antibiotic therapy but the sign and symptoms were not improved. An urgent CT orbit disclosed two left orbital subperiosteal abscesses and multiple sinusitis. An emergency endoscopic drainage of the abscesses was arranged.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Chothip Sangdum, M.D., กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ว. จักษุวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-29