รายงานผู้ป่วย : เนื้องอกรังไข่ทั้งสองข้างชนิด Mature Cystic Teratoma

ผู้แต่ง

  • Autchara Suttawas, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

บทคัดย่อ

A 21 year-old Myanma woman presented with a two-month history of pelvic pain. Physical examination represented a pelvic mass.

Ultrasound of the lower abdomen showed a 7.8-cm echogenic mass at mid pelvic cavity. CT of the whole abdomen revealed bilateral ovarian teratoma. She was sent to a gyneoologist for left salphingo-oophorectomy and enucleation of the right ovarian tumor. The gross specimen of bilateral adnexa region showed masses which containing hair, cheesy material and bone. Pathological report was bilateral mature cystic teratoma.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Autchara Suttawas, M.D., กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06