บทบาทของการผ่าตัดผ่านกล้องแบบฉุกเฉิน เพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดท้องเฉียบพลันในเด็กที่โรงพยาบาลราชบุรี

ผู้แต่ง

  • Rojjana Passakonnirin, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

คำสำคัญ:

การผ่าตัดผ่านกล้อง, ผู้ป่วยเด็ก, อาการปวดท้องเฉียบพลัน

บทคัดย่อ

Objective: To report success in laparoscopy at Ratchaburi hospital for giving diagnosis and treatment some diseases that causing acute abdominal pain in children

Methods: Retrospective review study in 9 cases of children with acute abdominal pain who had attended at Ratchaburi hospital

Results: All of 9 patients were successfully diagnosed causes of abdominal pain with laparoscopy. Some of these patients were safely treated with laparoscopic procedures. There was no any complication from the laparoscopic procedures.

Conclusion: Emergency laparoscopic surgery in children is safe for diagnosis and treatment children with acute abdominal pain at provincial hospital in Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rojjana Passakonnirin, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลราชบุรี

ว.ว. กุมารศัลยศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-11