การศึกษาประสิทธิภาพของผ้าก๊อส ผสมผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมียในการทำความสะอาดบาดแผลของผู้ป่วยมะเร็งทางช่องปากและลำคอ

ผู้แต่ง

  • Payungsak Sakdapipanich, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร
  • Jitladda Sakdapipanich, M.D. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

ผงถ่านจากเปลือกแมคคาดาเมีย, ผ้าก๊อส, การทำแผล

บทคัดย่อ

Objective: To study efficacy of the regular gauze compare with the macadamia charcoal coated gauze on dressing of otolaryngology cancer wounds.

Materials and method: Using the macadamia charcoal coated gauzes to dress 72 cancer wounds of patients in otolaryngology ward compared with the regular gauzes and then the questionnaires were done by 42 nursing persons during 1 April 2009 - 31 December 2009.

Results: The reduction of wounds odor and discharge were 85.7% and 76.2%, respectively. The improvements of wounds cleanliness were 76.2% when using the macadamia charcoal coated gauzes instead of the regular gauzes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Payungsak Sakdapipanich, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. โสต ศอ นาสิก 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-17