โอกาสพบความผิดปกติจากการตรวจทางรังสีโดยการกลืนแป้งในผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องที่มีลักษณะทางคลินิกสันนิษฐานว่าเป็นพยาธิสภาพของโรคกระเพาะอาหาร

ผู้แต่ง

  • Luckana Girapongsa, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

UGI, การตรวจทางรังสี, การกลืนแป้ง, โรคกระเพาะอาหาร

บทคัดย่อ

Objective: 1. to assess diagnostic yield in the upper gastrointestinal study for the clinical gastric disease patients.

  1. to determine correlation of to age, sex and underlying disease to the abnormal upper  gastrointestinal study finding.

Materials and methods : During 1st September 2005-31st  October 2007, 92 patients with clinical gastric disease came to the general medicine division and examined by general medicine, medical doctors and surgeons (55 women, 37 men, mean age 51.55, range 11-86 years). The clinical records were reviewed for clinical informations.

Results : The diagnostic yield in the upper gastrointestinal study for the clinical gastric disease patients was 69.6%. There was 57.6% with major positive, meaning abnormal finding with altering the management.

The sex has strong correlation with abnormal UGI study findings but there is no correlation with age andunderlying disease.

Conclusion : Diagnostic yield in hospital based patient with clinical gastric disease was about 69.6%. Men have more opportunity of detect abnormal UGI study findings than women due to more prevalence in ulcerative process which is easily detect. Both age and existing of the underlying disease are no effects for detection abnormal UGI study finding. The UGI study still is a valuable procedure for evaluation in clinical gastric disease especially men with more strictly following guideline.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-19