เผยแพร่แล้ว: 2018-07-05

สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดนครปฐม ปี 2548-2550

Somjit Srisuporn, M.D., M.P.H., Supat Katupyutita, M. Sc, Arree Chaimarin, BN.

1021-1028