การรักษาการนอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับของกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ผู้แต่ง

  • Veerasak Kronglarpcharoen, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร
  • Payungsak Sakdapipanich, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

Objectives : To study result of treatment in snoring and obstructive sleep apneic adult patients of Samutsakhon hospital and to find other factors have effect to methods of treatment.

Study design : This was a retrospective study.

Methods : To review histories, treatment from OPD card of 49 patients, Age 16 years or more, who were diagnosed as snoring and obstructive sleep apnea diseases during 1 August 2006 to 30 July 2007.

Results : Having 49 patients, male 30 cases (61.2%), female 19 cases (38.8%). Conservative treatment was done in 25 cases (51.02%) and 24 cases (48.89%) were treated by surgery. After follow up at 3 months and 6 months, patients were improved 36 cases (73.46%) and 34 cases (69.39%).

Conclusions : Alter follow up at 3 months and 6 months, patients was improved 36 cases (73.46%) and 34 cases (69.39%) by conservative treatment and surgical treatment. BMI and RDI are not correlated to method of treatment. The different methods of treatment had no effect to the result of treatment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Veerasak Kronglarpcharoen, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. โสต ศอ นาสิก

Payungsak Sakdapipanich, M.D., กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. โสต ศอ นาสิก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-20

Most read articles by the same author(s)