การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลพระจอมเกล้าในปีงบประมาณ 2546 - 2548

ผู้แต่ง

  • Siriwat Chantawetsiri, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

บทคัดย่อ

       During October 2002- September 2005, 354 women in Phrachomklao Hospital were performed total abdominal hysterectomy. The peak of age was 40-49 years old. The most common symptom was pelvic mass and the most common indication was myoma uneri. TAH + BSO + Appendectomy was the most common procedure. The severe complication was blood loss and pathological finding of leiomyoma was detected in 221 women.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-05