ผลของชนิดครีม พื้นของครีมขมิ้นชันกับฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์

ผู้แต่ง

  • Saranya Tharaswaeng สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Ratchanee Tipsombat สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Pattamawadee Setakanna สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Ratchanee Tipsombat สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Jiranuch Mingmuang สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คำสำคัญ:

ขมิ้นชัน, ครีมพื้น, ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์

บทคัดย่อ

          Ethanolic extract of Turmeric was incorporated in 5 cream bases at 2 concentrations of 0.2% and 1.0%. by weight. The 5 cream bases were anionic and nonionic from British Pharmacopoeia (B.P) and National Formulary of Essential Drug of Thailand (E.D.) i.e. cetomacrogol cream B.P.(F1), nonionic buttered cream (E.D.) (F2), anionic simple cream B.P. (F3), anionic buffered cream B.P. (F4), and the formulated nonionic cream base (F5). The creams were examined for antimicrobial activity against Staphylococcus aureus (S.aureus), Candida albians (C. albians ) and Propionibacterium acnes (P.ances) by agar diffusion method. The results showed that among the creams composed of 0.2% turmeric extract, only F3 could inhibit P.ances. The F2, F3, F4 and F5 containing 1.0% turmeric extract could inhibit S.aureus: The F5 containing 1% turmeric extract affected C. albians whereas F3 and F4 could inhibit P.ances. From the stability accelerated test, all creams containing 1.0% turmeric extract showed good physical stability.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-14