กลุ่มอาการอัลไบร์ท

รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ผู้แต่ง

  • Panumas Leungphaibul, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

A girl came to hospital with RLQ pain and appendicitis was the diagnosis but her X-ray films show abnormality in many bones ; compatible with polyostotic fibrous dysplasia. Additional physical exam revealed café au lait spots and as related to previous history of precocious puberty ; Albright's syndrome was diagnosis.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05