ผลการผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะผู้ป่วยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Somchai Tangbampensountorn, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

คำสำคัญ:

สมองขาดเลือด, ผ่าตัดเปิดกระโหลก

บทคัดย่อ

 A retrospective study of 64 cases of decompressive craniectomy in patients with acute cerebral infarction of middle cerebral artery in Nakhonpathom hospital were collected during 1 January 1994-31 December 2003. The patients were 36 female and 28 male. The study shown that 54 death (84.38%) in 1 month after surgery.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Somchai Tangbampensountorn, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ศัลยศาสตร์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05