อุบัติการณ์การบาดเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด และแนวทางการดูแลรักษาในโรงพยาบาลโพธาราม

ผู้แต่ง

  • Pongpot Theeranantachai, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ

A retrospective study of preterm labour evidence and guideline for treatment between the years 1996 - 2001 was done at Photharam Hospital. The result was found that ; evidence for preterm labour was about 11.1% of total labour cases, most of the mother were 18 - 35 years old and about 40% of them were primlgravid, birth weigh of newborn were 2,500 gm. or more for 67.3%. Survival rate of newborn was 96.8% and only 50.0% survival rate in newborn from group of less than 24 weeks of gestation. As for birth weight group, there was only 25.0% survival rate in newborn from under 1,000 gm. group and survival rate increase with more birth weight. There were guidelines for treatment and caring for preterm labour, but details for implementation on treatment and caring differ. Thus, the results from this study may be useful for developing further strategies for effective prevention, treatment, caring and reduce the evidence for preterm labour.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Pongpot Theeranantachai, M.D., กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-06