การเจาะน้ำค่ำเพื่อการวินิจฉัย : ประสบการณ์ 6 ปี ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Thongma Surin, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม
  • Peerapon Charoenviboonphan, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม
  • Veeradej Chalermpolprapa, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม
  • Prathom Vongubon, M.D. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม
  • Somnuk Oulis, GN กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

Form January 1995-December 2000. 459 pregnant women underwent genetic amniocentesis. There were 16 cases (3.5%) of abnormal chromosomes. Abortion rate within 28 days alter the procedure was 0%, Pregnancy outcome of the fetuses with normal chromosomes included spontaneous abortion 0.7%, preterm delivery 15.0%, and term delivery 84.3%

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Thongma Surin, M.D., กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลนครปฐม

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-09

Most read articles by the same author(s)