ภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดินหายใจภายหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมพร

ผู้แต่ง

  • Suganya Vattanakull, M.D. งานวิสัญญีพยาบาล, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมพร

บทคัดย่อ

Post - operative respiratory complication is one of the major problems accepted by every anaesthetist . Apart from its being frequently detected, it is still the one causing a severe morbidity and mortality. This report aims to present post- operative respiratory complication in Chumphon hospital.

The data of 8,845 patients in Chumphon hospital undergoing for operation during 1994 - 1996 were treated by nurse anaesthetists. The respiratory complications were found in 94 patients or 1.06% for cases.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-16