การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลมะการักษ์ ในปีงบประมาณ 2536-2538

ผู้แต่ง

  • Chatree Tuntiyawaron กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี
  • Pavinee Kanchanatawan กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

บทคัดย่อ

During October 1992 - September 1995, 51.13 percent of major gynecologic operation in Makarak Hospital was total abdominal hysterectomy. The most common indication was myoma uteri. The second was dysfunction uterine bleeding and the third was adenomyosis. The peak of age was 40 - 44 years old group. The morbidity was blood loss and 8.96 percent of patients need blood replacement. The additional procedures performed at the time of hysterectomy, require comparison of adventages, disadvantages and informed consent.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-16