ผลของโฟโตไดนามิคเทอราปีต่อโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • ธีระชัย วงศ์เอกอักษร ทพ., โรงพยาบาลบ้านโป่ง

คำสำคัญ:

โฟโตไดนามิคเทอราปี, โรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง

บทคัดย่อ

        โรคปริทันต์อักเสบ เป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์อักเสบจึงมุ่งไปที่การลดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ ซึ่งการขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟันนั้น ถือเป็นมาตรฐานในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ แต่ก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะในร่องปริทันต์ที่ลึกหรือในฟันที่มีรากฟันซับซ้อน โฟโตไดนามิคเทอราปีเป็นการนำเลเซอร์พลังงานต่ำมาใช้ โดยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อร่างกาย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดของโฟโตไดนามิคเทอราปีและทบทวนงานวิจัยต่างๆ ที่นำมาใช้ทางคลินิก เพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Page RC, Offenbacher S, Schroeder HE, et al. Advances in the pathogenesis of periodontitis: summaryof developments, clinical implications and future directions. Periodontol 2000. 1997; 14: 216–48. doi: 10.1111/j.1600-0757.1997.tb00199.x.
2. Drisko CH. Nonsurgical periodontal therapy. Periodontology 2000. 2001; 25: 77–88. doi: 10.1034/j.1600-0757.2001.22250106.x.
3. Pihlstrom BL, McHugh RB, Oliphant TH, et al. Comparison of surgical and nonsurgical treatment of periodontal disease. A review of current studies and additional results after 6 1/2 years. J Clin Periodontol. 1983; 10(5): 524–41. doi: 10.1111/j.1600-051x.1983.tb02182.x.
4. Badersten A, Nilveus R, Egelberg J. Effect of nonsurgicalperiodontal therapy. I. Moderately advanced periodontitis. J Clin Periodontol. 1981; 8(1): 57-72. doi: 10.1111/j.1600-051x.1981.tb02024.x.
5. Cugini MA, Haffajee AD, Smith C, et al. The effect of scaling and root planing on the clinical and microbiological parameters of periodontal diseases: 12-month results. J Clin Periodontol. 2000; 27(1): 30-6. doi: 10.1034/j.1600-051x.2000.027001030.x
6. Umeda M, Takeuchi Y, Noguchi K, et al. Effects of nonsurgical periodontal therapy on the microbiota. Periodontol 2000. 2004; 36: 98-120. doi: 10.1111/j.1600-0757.2004.03675.x.
7. Heitz-Mayfield LJA. Systemic antibiotics in periodontal therapy. Aust Dent J. 2009; 54(Suppl1): S96–S101. doi: 10.1111/j.1834-7819.2009.01147.x.
8. Greenstein G, Polson A. The role of local drug delivery in the management of periodontal diseases: A comprehensive review. J Periodontol. 1998; 69(5): 507-20.
9. Thomas GV, Saumya J, Sreejith CK, et al. Photodynamic Therapy - A New Ray of Hope in Periodontics. IJCMR. 2017; 4(2): 2454-7379.
10. Soukos NS, Goodson MJ. Photodynamic therapy in the control of oral biofilms. Periodontology 2000. 2011; 55: 143–66.
11. Kikuchi T, Mogi M, Okabe I, et al. Adjunctive application of antimicrobial photodynamic therapy in nonsurgical periodontal treatment: A review of literature. Int J Mol Sci. 2015; 16(10): 24111-26. doi: 10.3390/ijms161024111
12. Laljyothi S, Ambili R, Abraham S, et al. An Insight in to Photodynamic Therapy. Acta Scientific Dental Sciences. 2018; 2(6): 71-8.
13. Usacheva MN, Teichert MC, Biel MA. Comparison of the methylene blue and toluidine blue photo bactericidal efficacy against gram-positive and gram-negative microorganisms. Lasers Surg Med. 2001; 29(2): 165-73. Doi: 10.1002/lsm.1105
14. Dobson J, Wilson M . Sensitization of oral bacteria in biofilms to killing by light from a low-power laser. Arch Oral Biol. 1992; 37(11): 883-7. doi: 10.1016/0003-9969(92)90058-g.
15. Sigusch BW, Pfitzner A, Albrecht V, et al. Efficacy of photodynamic therapy on inflammatory signs and two selected periodontopathogenic species in a beagle dog model. J Periodontol. 2005; 76(7): 1100-5. doi: 10.1902/jop.2005.76.7.1100.
16. Andersen R, Loebel N, Hammond D, et al. Treatment of periodontal disease by photodisinfection compared to scaling and root planing. J Clin Dent. 2007; 18(2): 34-8.
17. Chondros P, Nikolidakis D, Christodoulides N , et al. Photodynamic Therapy as an Adjunctto Non-Surgical Periodontal Treatment: A Randomized, Controlled Clinical Trial. J Periodontol. 2008; 79(9): 1638-44. doi: 10.1007/s10103-008-0565-z
18. Braun A, Dehn C, Krause F, et al. Short-term clinical effects of adjunctive antimicrobial photodynamic therapy in periodontal treatment: A randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2008; 35(10): 877-84. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01303.x.
19. Polansky R, Haas M, Heschl A, et al. Clinical effectiveness of photodynamic therapy in the treatment of periodontitis. J Clin Periodontol 2009; 36(7): 575-80. doi: 10.1111/j.1600-051x.2009.01412.x.
20. Lulic M, Gorog IL, Salvi GE, et al. One-year outcome repeated adjunctive photodynamic therapy during periodontal maintenance: A proof-of-principle randomized-controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2009; 36(8): 661-6. doi: 10.1111/j.1600-051X.2009.01432.x.
21. Pourabbas R, Kashefimehr A, Rahmanpour N, et al. Effects of photodynamic therapy on clinical and gingival crevicular fluid inflammatory biomarkers in chronic periodontitis: A split-mouth randomized clinical trial. J Periodontol. 2014; 85(9): 1222-9. doi: 10.1902/jop.2014.130464
22. Betsy J, Prasanth CS, Baiju KV, et al. Efficacy of antimicrobial photodynamic therapy in the management of chronic periodontitis: A randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol. 2014; 41(6): 573-81. doi: 10.1111/jcpe.12249
23. Bundidpun P, Srisuwantha R, Laosrisin N. Clinical effects of photodynamic therapy as an adjunct to full-mouth ultrasonic scaling and root planing in treatment of chronic periodontitis. Laser Ther. 2017; 27(1): 33-9. doi: 10.5978/islsm.18-OR-03
24. Husejnagic S, LettnernS, Laky M, et al. Photoactivated disinfection in periodontal treatment: A randomized controlled clinical split-mouth trial. J Periodontol. 2019; 00: 1–10. doi: 10.1002/JPER.18-0576.
25. Giannelli M, Lasagni M, Bani D. Photonic Therapy in Periodontal Diseases an Overview with Appraisal of the Literature and Reasoned Treatment Recommendations. ijms. 2019; 20(4741): 1-25.
26. Sculean A, Aoki A, Romanos G, et al. Is photodynamic therapy an effective treatment for periodontal and peri-implant infections. Dent Clin North Am. 2015; 59(4): 831–58. doi: 10.1016/j.cden.2015.06.008.
27. Woodruff LD, Bounkeo JM, Brannnon WM, et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: A metaanalysis of the literature. Photomed Laser Surg. 2004; 22(3): 241-7. doi: 10.1089/1549541041438623.
28. Chambrone L, Wang HL, Romanos GE. Antimicrobial photodynamic therapy for the treatment of periodontitis and peri-implantitis: An American Academy of Periodontology best evidence review. J Periodontol. 2018; 89(7): 783–803. doi: 10.1902/jop.2017.170172.
29. Fontana CR, Abernethy AD, Som S, et al. The antibacterial effect of photodynamic therapy in dental plaque-derived biofilms. J Periodontal Res. 2009; 44(6): 751–9. doi: 10.1111/j.1600-0765.2008.01187.x

เผยแพร่แล้ว

2021-03-24